top of page
profielfoto3.jpg

"Holding space for someone"

to be present with an open heart

a way of being that has no agenda for change

no judgement

no expectations

allows the other to express what is really there

a supportive space

for thoughts and emotions to arise and pass away

giving gentle guidance when needed

-vrij naar Heather Plett-

Na jaren ervaring als klinisch psychologe in de geestelijke gezondheidszorg, ging ik in  2015 aan de slag als zelfstandig klinisch psychologe en psychotherapeute, een stap voor mij om te gaan doen waar ik al jaren naar uitkeek. Het blijkt te zijn wat ik enorm graag doe: mensen ruimte geven om te “zijn”, zonder oordeel kijken naar wat “is”, en vandaaruit mee stappen. 

Ik ervaar dat als mensen deze ruimte krijgen, ze zelf de richting vinden waarin heling of de nodige verandering mogelijk wordt. 

Vanuit de begeleiding van mensen met stressklachten en burnout, ontstond de wens om mensen meer in contact te brengen met zichzelf: wat is mijn kracht, wat wil ik, en hoe kan dit vorm krijgen in mijn leven en in dat van anderen? Zo volgde ik opleidingen in krachtgericht coachen, oplossingsgericht coachen en vervoegde ik in 2016 als gecertificeerde loopbaancoach het energieke team van My future Works. Vanuit deze ervaring richtte ik een eigen loopbaancentrum "Leven in je werk" op, erkend door de VDAB.

 

De invloed van het systeem op een individu heeft me altijd gefascineerd. Dit leidde na mijn afstuderen (in 1998) al snel tot een opleiding als systeemtherapeut. In 2016 werd dit de opleiding tot gecertificeerde organisatiecoach. Ik kijk graag naar een organisatie als een levend systeem, waarin het potentieel van mensen centraal staat. Wat me in het werken met teams bezig houdt, is de vraag hoe je een organisatie/team kan bouwen dat afgestemd is op wat mensen en teams nodig hebben om het beste van zichzelf te kunnen geven, afgestemd op de doelen van de organisatie. In het systemisch coachen van zowel individuen als systemen komt mijn ervaring als psychotherapeut en organisatiecoach samen. Het is een manier van kijken, een bril die ik steeds op heb.

 

Ik volgde de laatste jaren de opleiding tot Voice Dialogue facilitator, een therapeutische werkmethode die leidt tot meer bewustzijn en zelfsturing van de cliënt. Ik gebruik dit praktisch altijd zowel in therapeutische gesprekken als in coachingstrajecten. 

 

Ik ben een sfeervoeler, buikdenker en groeimotor. In contact met een ‘systeem’ of dit nu een individu of een organisatie is, zal ik steeds deze samen gebruiken: voelen wat er leeft en nodig is om verder te groeien.

Door de jaren heen ervaarde ik steeds meer dat ingrijpende gebeurtenissen en periodes zijn sporen achterlaten in het lichaam. Als ons systeem overweldigd wordt, wordt er een automatisch reactie uitgelokt. Als we deze niet volledig kunnen doormaken, komt de traumatische reactie vast te zitten in ons lichaam. Het gevolg is dat er bepaalde emoties vast komt te zitten en ook ons dagdagelijks leven bepaalt.

Om daar meer toegang tot te krijgen, ging ik op zoek naar lichaamsgerichte manieren van werken. Zo kwam ik terecht bij BBTRS (Biodynamic Breathwork and traumarelease), een methode die ademwerk, emotionele expressie, beweging en aanraking gebruikt. De combinatie van deze elementen laat je fysiek de blokkades in je lijf voelen en brengt je dichter bij de wijsheid van je lichaam. 

Dit werk kan zowel op individuele basis als in groep. Samen met PADMA organiseer ik workshops waar je dit helende werk in groep kan ervaren.

Impactvolle opleidingen:

  • Bio Dynamic breathwork and traumarelease, BBTRS, Polen (2020 - 2021)

  • Familieopstellingen voor organisatieopstellers, Bert Hellinger Instituut (2020)

  • Systeemdynamieken in organisaties, Bert Hellinger Instituut (2019-2020)

  • Module 1, 2 en 3 tot Facilitator Voice Dialogue (VDI Tienen) (2017-2018)

  • Gecertificeerde loopbaancoach (Your Coach, Gent)

  • Gecertificeerde organisatiecoach (HRD Academy, Philippe Bailleur)

  • Krachtgericht coachen (Fred Korthagen)

  • Oplossingsgericht coachen (Ilfaro, Leuven)

  • 3-jarige opleiding tot systeem- en relatietherapeut (Maryse Engel, Gent)

bottom of page